Az Egyesület elődje a 2006-tól a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában, Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont néven működő, pedagógusokból álló informális szervezet. Az Egyesület létrehozói Veszprém és kistérsége környezeti nevelésben elhivatott pedagógusai és afenntarthatóságra nevelést valamint a környezet védelmét célként kitűző egyéb személyek.

A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület Alapszabálya

BABAKO munkaterv 2016

BABAKO beszámoló 2016/2017

Mesterprogram foglalkozástervek

Fenntarthatóságra nevelés a KLIK Veszprémi Tankerület köznevelési intézményeiben 
Kutatási beszámoló

Egyszerűsített beszámoló